Skip to content

Sự khác biệt với Magisk

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa mô-đun KernelSU và mô-đun Magisk nhưng chắc chắn vẫn có một số khác biệt do cơ chế triển khai hoàn toàn khác nhau của chúng. Nếu muốn mô-đun của mình chạy trên cả Magisk và KernelSU, bạn phải hiểu những khác biệt này.

Điểm tương đồng

 • Định dạng file mô-đun: đều sử dụng định dạng zip để sắp xếp các mô-đun và định dạng của các mô-đun gần như giống nhau
 • Thư mục cài đặt mô-đun: cả hai đều nằm trong /data/adb/modules
 • systemless: cả hai đều hỗ trợ sửa đổi /system theo cách không có hệ thống thông qua các mô-đun
 • post-fs-data.sh: thời gian thực hiện và ngữ nghĩa hoàn toàn giống nhau
 • service.sh: thời gian thực hiện và ngữ nghĩa hoàn toàn giống nhau
 • system.prop: hoàn toàn giống nhau
 • sepolicy.rule: hoàn toàn giống nhau
 • BusyBox: các tập lệnh được chạy trong BusyBox với "standalone mode" được bật trong cả hai trường hợp

Điểm khác biệt

Trước khi hiểu sự khác biệt, bạn cần biết cách phân biệt mô-đun của bạn đang chạy trong KernelSU hay Magisk. Bạn có thể sử dụng biến môi trường KSU để phân biệt nó ở tất cả những nơi bạn có thể chạy tập lệnh mô-đun (customize.sh, post-fs-data.sh, service.sh). Trong KernelSU, biến môi trường này sẽ được đặt thành true.

Dưới đây là một số khác biệt:

 • Không thể cài đặt các mô-đun KernelSU ở chế độ Recovery.
 • Các mô-đun KernelSU không có hỗ trợ tích hợp cho Zygisk (nhưng bạn có thể sử dụng các mô-đun Zygisk thông qua ZygiskNext.
 • Phương pháp thay thế hoặc xóa file trong module KernelSU hoàn toàn khác với Magisk. KernelSU không hỗ trợ phương thức .replace. Thay vào đó, bạn cần tạo một file cùng tên với mknod filename c 0 0 để xóa file tương ứng.
 • Các thư mục của BusyBox khác nhau. BusyBox tích hợp trong KernelSU nằm ở /data/adb/ksu/bin/busybox, trong khi ở Magisk nó nằm ở /data/adb/magisk/busybox. Lưu ý rằng đây là hoạt động nội bộ của KernelSU và có thể thay đổi trong tương lai!
 • KernelSU không hỗ trợ file .replace; tuy nhiên, KernelSU hỗ trợ biến REMOVEREPLACE để xóa hoặc thay thế các tệp và thư mục.
 • KernelSU thêm giai đoạn boot-completed để chạy một số script khi khởi động xong.
 • KernelSU thêm giai đoạn post-mount để chạy một số tập lệnh sau khi gắn overlayfs

Phát hành dưới giấy phép GPL3.